Проксима 2019 ЕООД се задължава да съхранява данните на потребителите, да не ги предоставя на трети лица и да не злоупотребява с тях.